Bara Vanlig är löpargruppen för personer med funktionsvariation som växte till en liten folkrörelse. Allt startade 2016 på Hellasgården där Niclas började springa med sin dotter. Fler och fler fick höra om den glädje och gemenskap som genomsyrade träningarna och löpargruppen består idag av drygt 20 löpare per tillfälle. Idag växer Bara Vanlig i snabb takt och har löpargrupper på 10 orter i Sverige. Målet är att vara rikstäckande 2021.

Se videon