Bara Vanlig-metoden

Bara Vanlig-metoden (BVM) är grunden som hela vår verksamhet vilar på. Det är en metod som är framtagen av vår grundare Niclas Wennerlund och som vilar på bemötande, kommunikation, självreflektion, delaktighet och självbestämmande. Metoden vilar på modern forskning med rötter i ett antal olika teorier så som self-determination theory (SDT), MI och även med bas i grundläggande neurologi.

Samtliga våra volontärer genomgår en utbildning i form av en halvdags workshop inom Bara Vanlig-metoden. Detta är obligatoriskt för att kunna arbeta som volontär hos oss. Här tar vi avstamp i situationsbaserade händelser tagna ur vår vardag och tillsammans diskuterar vi hur situationerna har uppstått och vilka lösningar som finns. 

Vi har även en ledarskapsutbildning speciellt utformad för företag som också den tar avstamp i BVM. Hur vi kommunicerar, bemöter varandra samt vikten av självreflektion, delaktighet och självbestämmande är lika viktigt i alla typer av organisationer. Varje workshop skräddarsys för organisationen och anpassas efter det behov som gruppen har. Vi använder oss också av exempel som ni kan känna igen från er egna arbetsplats, skola eller kommun. Vi lovar att både era och våra fördomar kommer att tas upp och alla kommer vi att lära oss att se saker från ett nytt perspektiv.

Målet med vår workshop inom Bara Vanlig-metoden är att lära oss förstå varandra bättre och se hur alla människor kan bidra till vårt samhälle på olika sätt. Tanken med metoden och workshopen är att få ökad förståelse kring personer med funktionsvariationer och se styrkorna och möjligheter istället för olikheter.

Vill du veta mer om Bara Vanlig-metoden eller boka in en workshop för din organisation?

Kontakta oss:

Verksamhetsansvarig Niclas Wennerlund
niclas@baravanlig.se
0736 42 46 37

Projektledare Malin Hägg
projektledare@baravanlig.se
0734 43 40 32

Telefontid mellan 09-17 måndag till fredag.
Övriga tider nås vi via mail.

Ledarna Niclas och Adam presenterar Bara Vanligs bildstöd under ett träningspass.
Ledare och deltagare samtalar under ett träningspass.