Ni får lära er Bara Vanlig-metoden, en workshop som vi erbjuder våra sponsorer, volontärer och allmänheten och dessutom föreläsningar i olika valfria teman. Bara Vanlig-metoden kan appliceras i era egna branscher. Fokus ligger på bemötande, kommunikation, autonomi, delaktighet och självbestämmande. Vi stödjer oss mot modern forskning bland annat self-determination theory och vi har situationsbaserade händelser som vi upplevt på vår träning samt exempel som ni kan känna igen er från er egen arbetsplats, skola eller kommun.

På workshopen får ni möjlighet att ställa frågor, och påståenden båda våra och era fördomar kommer att tas upp. Men framförallt hur vi tillsammans ska förstå varandra bättre och se att alla människor kan bidra till vårat samhälle.

Tanken med metoden är att få ökad förståelse kring personer med funktionsvariationer och se styrkorna och möjligheterna inte olikheterna.

Niclas Wennerlund
Grundare Bara Vanlig

niclas@baravanlig.se

0736 42 46 37 telefontid mellan 09-17 måndag till fredag, övriga tider nås jag via mail.

Följ Niclas på LinkedIn