Rörelseglädje i Daglig Verksamhet - ett Arvsfondsprojekt

Genom projektet Rörelseglädje på Daglig Verksamhet vill Bara Vanlig och projektets samarbetskommuner öka den fysiska aktivitetsnivån för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Syftet med projektet är att stärka den fysiska och psykiska hälsan. I projektet ska en anpassad metod för träning och ett utbildningskoncept för personal som arbetar i daglig verksamhet tas fram. Alla fysiska aktiviteter utgår från målgruppens behov och engagemang. Personalen och verksamheterna erbjuds en certifiering efter genomförd utbildning. Konceptet och utbildningen ska efter projektet erbjudas kommunala verksamheter och finansieras med kommunala medel.

Projektet drivs i samband med Filipstads kommun, Sölvesborg kommun och Vallentuna kommun.
Deltagare promenerar tillsammans på ett träningspass.