Ingela Schmidt

Ordförande

Vad innebär din roll i styrelsen?
Som styrelseordförande leder jag arbetet i styrelsen, ser till att ge bästa förutsättningarna för vår verksamhet genom att alla är trygga i sina roller och sitt medföljande ansvar. Ser även att jag sätter de fundamentala grunderna för verksamheten som gör att vi kan leverera enligt vår strategi.

Yrke och erfarenheter?
Till vardags arbetar jag med cyber och informationssäkerhetsfrågor inom bank och finansbranschen. Aktiv i Rädda Barnen sedan över tio år och sedan 2016 är jag ledamot i Rädda Barnens Riksstyrelse.

Varför Bara vanlig?
Bara vanlig vill och ska ge förutsättningar för människor med funktionsvariation till att komma ut och röra på sig, uppleva natur och gemenskap. Sedan finns det oändligt många fler behov de har och vi vill jobba fram lösningar inom dessa områden.

Sven Pettersson

Kassör

Vad innebär din roll i styrelsen?
Den innebär att jag håller koll på föreningens ekonomi tillsammans med Jessika som sköter bokföringen samt Annelie som är vår revisor.

Yrke och erfarenheter?
Jag är utbildad byggnadsingenjör och driver sen 1992 ett byggbolag som heter Rotgruppen där jag är 50% delägare och VD.

Varför Bara Vanlig?
Vi har en son med funktionsvariation och denna träningsform passar perfekt för honom. Dessutom har jag alltid själv gillat just löpträning. Jag insåg snabbt att detta är något som saknats tidigare för denna målgrupp och hoppas kunna hjälpa till och bidra till att sprida Bara Vanlig över hela Sverige. Jag är förutom kassör i styrelsen även ledare sen starten på Hellasgården. Där har jag med egna ögon sett vilken fantastisk utveckling många av våra deltagare haft.

Daniel Lindkvist

Ledamot

Vad innebär din roll i styrelsen?
Som styrelseledamot vill Daniel bidra till att utveckla kommersiella samarbeten och stärka intäktssidan för Bara Vanlig. I en förening handlar det förstås inte om en vinstdrivande verksamhet, men det går samtidigt inte att komma ifrån att alla verksamheter behöver ekonomiska förutsättningar att utvecklas, växa och kunna erbjuda mer till fler hos en målgrupp som har stor glädje av Bara Vanligs verksamhet.

Yrke och erfarenheter?
Arbetar som klubbchef i IBF Falun (innebandy), har en bakgrund inom personlig assistans och anlitade Bara Vanligs generalsekreterare Niclas som föreläsare i samband med öppningen ett assistanskontor i Stockholm.

Varför Bara Vanlig?
Daniel har följt organisationens utveckling med stort intresse och imponerats av den ihärdighet och det engagemang som präglat arbetet med att göra Bara Vanlig till det föreningen är idag.

Katri Salander

Ledamot

Vad innebär din roll i styrelsen?
Som styrelseledamot vill Katri bidra med erfarenhet av organisation och ledarskap samt perspektiv som npf-förälder.

Yrke och erfarenheter?
Arbetar som rektor i Grundskola F-6.

Varför Bara Vanlig?
Hon har via vän hört mycket om det arbete som bedrivs inom Bara vanlig. Som förälder till ett barn med autism, adhd och epilepsi blev Katri berörd av arbetet som görs för barn och unga med funktionsvariationer och vill bidra med något. Hon vet av egen erfarenhet hur utmanande det kan vara att hitta passande aktiviteter för sitt barn och framför allt vikten av att barn och unga får tillhöra en gemenskap.

Anna Asp

Ledamot

Vad innebär din roll i styrelsen?
Som styrelseledamot i Bara Vanlig vill Anna bidra med perspektiv och erfarenhet från sin tid inom myndighetsutövning inom LS.

Yrke och erfarenheter?
Är konsult inom företagsutveckling, förvaltning och socialt arbete. Tidigare har Anna arbetat som enhetschef och biståndshandläggare inom LSS under många år.

Varför Bara Vanlig?
Anna blev intresserad av Bara Vanlig då hon hört väldigt gott om Bara vanlig från främst utförarkollegor och tycker om det inkluderande arbetssättet som ger alla möjligheten att delta på sina villkor.

Sanna Norén

Ledamot

Vad innebär din roll i styrelsen?
Som styrelseledamot i Bara Vanlig vill Sanna bidra med nya färska ögon, sin företagarerfarenhet men också ta ett stort ansvar över marknadsföringen av varumärket då det kommer vara en viktig nyckel i framtiden för att Bara Vanlig ska kunna växa ännu mer

Yrke och erfarenheter?
Arbetar och är delägare på Social Zense.

Varför Bara Vanlig?
Sanna blev intresserad av Bara Vanlig när vår generalsekreterare Niclas höll sitt tal på Idrottsgalan 2021. Talet och budskapet berörde och Sanna kände hon ville hjälpa till att få ut Bara Vanligs budskap med den kunskapen och resurserna hon har.