Föreläsningen Bara Vanlig med Niclas Wennerlund

Melina kom till världen med särskilda behov. Hon föddes med kognitiva funktionsvariationer och saknar bland annat talförmåga. Läkarna trodde aldrig att hon skulle lära sig gå, men vid fem års ålder bevisade Melina dem motsatsen. Trots dagliga kramper visar hon att allting är möjligt.

Föreläsningen är personlig, avskalad och stundvis brutalt ärlig när hennes pappa Niclas utmanar fördomar, både sina egna och lyssnarnas. Med humor och allvar tar han sig under 60 minuter an en rad olika ämnen och delar frikostigt med sig av sina egna lärdomar, insikter och uppvaknanden.

I föreläsningen Bara Vanlig berättar Niclas om deras liv tillsammans, om kampen mot funkofobin och strävan efter ett värdigt liv för Melina. Niclas berättar också om hur idén till Bara Vanlig föddes ur en vilja att vara just Bara Vanlig och vilken viktig roll den fått bland deltagarna. 

Är du intresserad av att lyssna på Niclas?

Mejla niclas@baravanlig.se för mer information.

Föreläsningen tar ca 60 minuter.