Bara Vanlig är först ut med löpträning med 100% delaktighet i Sverige för personer med olika funktionsvariationer. En löpargrupp för alla, oavsett funktionsvariationer, där löparna får träna på sina egna villkor. Grunden är rörelseglädje, och den gemenskap som genomsyrar verksamheten- både i löparspåret och den efterföljande fikan.

Våra värdeord:

  • Rörelseglädje – Varje människa, oavsett funktionsvariation, har rätt till att känna rörelseglädje och rätten till att utöva fysisk aktivitet.
  • Gemenskap – Varje människa har rätt till att vara del av en gemenskap.   
  • Delaktighet – Varje människa har rätt till att känna sig delaktiga.
  • Självbestämmande – Varje människa har rätt till att göra sin röst hörd och vara med och bestämma.
  • Professionellt bemötande – Vi bemöter alla olika, för varje människa är unik.