Bara Vanlig – 100% delaktighet

Fokus på rörelseglädje, delaktighet och gemenskap.

Det är våra löpare och våra volontärer som är Bara Vanlig.

Det är ute i spåret och på träningarna som magin uppstår.

Här är det fokus på rörelseglädje, delaktighet och gemenskap.

Alla har rätt till rörelseglädje.

Du springer, går eller rullar.

Hos Bara Vanlig genomför man löpningen utifrån sina egna förutsättningar.

Det är löparen själv som styr och bestämmer hur länge de vill träna och i vilken takt.

Vi jobbar enligt Bara Vanlig-metoden med 100% delaktighet som stödjer sig mot modern forskning som Mi och self-determination theory.

Bara Vanlig är idag en nationell förening som finns runtom i Sverige.

Flera deltagare med olika förutsättningar tränar i löpspåret
Niclas träffar sin dotter Melina på ett träningspass med Bara Vanlig

Så började det

Bara Vanlig startades hösten 2016 av Niclas Wennerlund, pappan som ville hitta en aktivitet till sin dotter som har en kognitiv funktionsvariation.

Vid ett besök hos Habiliteringen frågade Niclas kring utbudet av träningsgrupper för människor med funktionsnedsättningar.

Svaret var att det, utöver parasport och friidrott, knappt existerade några sådana träningsgrupper.

Där och då föddes idén om Bara Vanlig:

En löpargrupp för alla människor, oavsett funktionsvariationer, där löparna får träna på sina egna villkor.

Niclas beslutade sig för att starta upp en egen löpargrupp.

Från början var det bara Niclas och hans dotters assistenter som sprang på Hellasgården.

Nu är gruppen på Hellasgården mellan 20-25 löpare som tränar varje tisdag.

Bara Vanlig är först ut med löpträning med 100% delaktighet i Sverige för personer med olika funktionsvariationer.

Grunden är rörelseglädje.

Löparna får springa på deras egna villkor tillsammans med sina sociala stöd som kan vara assistenter, kompisar, syskon eller föräldrar.

Det spelar ingen roll om du kan springa, gå eller rulla 10 meter, 100 meter eller 3 kilometer.

Viktigast är att du har kul!

Styrelsen

Erik Kocken Wennerholm

Styrelseledamoten Erik Wennerholm på ett löppass vid den nybyggda bron på Djurgården.

𝗝𝗼𝗯𝗯𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱/𝘀𝗼𝗺: Infrastruktur och trygghet på och kring vägar.

𝗥𝗼𝗹𝗹 𝗶 𝘀𝘁𝘆𝗿𝗲𝗹𝘀𝗲𝗻: Ledamot.

𝗗𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘃𝗶𝗹𝗹 𝗷𝗮𝗴 𝗺𝗲𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗮𝗻𝗹𝗶𝗴:
Jag vill att Bara Vanlig ska vara en möjlighet för alla med unika behov att träffas, träna och trivas.

Bara Vanlig ska vara en träningsform att samlas kring, och utvecklas med.

Julia Jernberg

Styrelsesuppleant Julia Jernberg med ett leende i skidspåret.

𝗝𝗼𝗯𝗯𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱/𝘀𝗼𝗺: På Lida som ansvarig för marknadsföring, kommunikation och event.

𝗥𝗼𝗹𝗹 𝗶 𝘀𝘁𝘆𝗿𝗲𝗹𝘀𝗲𝗻: Suppleant.

𝗗𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘃𝗶𝗹𝗹 𝗷𝗮𝗴 𝗺𝗲𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗮𝗻𝗹𝗶𝗴:
Jag tycker att Bara Vanlig är en fantastisk organisation som skapar möjlighet för fler att komma ut i naturen och röra på sig tillsammans med andra.

Jag hoppas att mitt arbete i styrelsen kan hjälpa till i den utvecklingsfas som Bara Vanlig är i med en växande organisation, fler volontärer och framförallt fler nya medlemmar.

Sven Pettersson

Kassören Sven Pettersson iklädd skjorta och slips.

𝗝𝗼𝗯𝗯𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱/𝘀𝗼𝗺: VD samt delägare i byggbolaget Rotgruppen AB.

𝗥𝗼𝗹𝗹 𝗶 𝘀𝘁𝘆𝗿𝗲𝗹𝘀𝗲𝗻: Kassör.

𝗗𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘃𝗶𝗹𝗹 𝗷𝗮𝗴 𝗺𝗲𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗮𝗻𝗹𝗶𝗴:
Jag vill på sikt att Bara Vanlig löpträning skall finnas tillgänglig för alla i Sverige.

Det jag personligen bidrar i styrelsen med är att hålla ordning på ekonomin tillsammans med Jessika som har hand om redovisningen och bokföringen samt Annelie som är revisor.

Malin Hägg

Styrelseledamoten Malin Hägg porträttbild i svartvitt.

𝗝𝗼𝗯𝗯𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱/𝘀𝗼𝗺: Egenföretagare inom kommunikation och marknadsföring samt projektledare på Bara Vanlig.

𝗥𝗼𝗹𝗹 𝗶 𝘀𝘁𝘆𝗿𝗲𝗹𝘀𝗲𝗻: Ledamot.

𝗗𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘃𝗶𝗹𝗹 𝗷𝗮𝗴 𝗺𝗲𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗮𝗻𝗹𝗶𝗴:
Jag vill vara med och få Bara Vanlig att växa och utvecklas.

Mitt mål är att få Bara Vanlig att bli långsiktigt hållbart och se till att vi kan starta upp i flera orter runt om i landet för att kunna erbjuda både träning och ett socialt sammanhang för ännu fler personer.

Niclas Wennerlund

Ordförande Niclas Wennerlund med en brant backe i bakgrunden.

𝗝𝗼𝗯𝗯𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗱/𝘀𝗼𝗺: Verksamhetsansvarig för Bara Vanlig.

𝗥𝗼𝗹𝗹 𝗶 𝘀𝘁𝘆𝗿𝗲𝗹𝘀𝗲𝗻: Ordförande.

𝗗𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘃𝗶𝗹𝗹 𝗷𝗮𝗴 𝗺𝗲𝗱 𝗕𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗮𝗻𝗹𝗶𝗴:
Jag vill att Bara Vanlig ska bli en folkrörelse och att alla ska ha rätt till rörelseglädje och gemenskap oavsett förmåga.

Att vi inte bara finns på fritiden utan även i skolor, gruppboenden, daglig verksamhet och företag.

Att Bara Vanlig-metoden sprids så att fler kan få röra sig på sina villkor och att vi bryter utanförskap.

Att vår metod bidrar till att företag vågar anställa och att vår ledarskapsstil sprids runt om i Sverige.

Det är min vision och Bara Vanligs mål!