Bara Vanlig – 100% delaktighet

Fokus på rörelseglädje, delaktighet och gemenskap. Alla har rätt till rörelseglädje.        

Det är våra löpare och våra volontärer som är Bara Vanlig.

Det är ute i spåret och på träningarna som magin uppstår.

Här är det fokus på rörelseglädje, delaktighet och gemenskap.

Du springer, går eller rullar.

Hos Bara Vanlig genomför man löpningen utifrån sina egna förutsättningar.

Det är löparen själv som styr och bestämmer hur länge de vill träna och i vilken takt.

Vi jobbar enligt Bara Vanlig-metoden med 100% delaktighet som stödjer sig mot modern forskning som Mi och self-determination theory.

Bara Vanlig är idag en nationell förening som finns runtom i Sverige.

Flera deltagare med olika förutsättningar tränar i löpspåret
Niclas träffar sin dotter Melina på ett träningspass med Bara Vanlig

Så började det

Bara Vanlig startades hösten 2016 av Niclas Wennerlund, pappan som ville hitta en aktivitet till sin dotter som har en kognitiv funktionsvariation.

Vid ett besök hos Habiliteringen frågade Niclas kring utbudet av träningsgrupper för människor med funktionsnedsättningar.

Svaret var att det, utöver parasport och friidrott, knappt existerade några sådana träningsgrupper.

Där och då föddes idén om Bara Vanlig:

En löpargrupp för alla människor, oavsett funktionsvariationer, där löparna får träna på sina egna villkor.

Niclas beslutade sig för att starta upp en egen löpargrupp.

Från början var det bara Niclas och hans dotters assistenter som sprang på Hellasgården.

Nu är gruppen på Hellasgården mellan 20-25 löpare som tränar varje tisdag.

Bara Vanlig är först ut med löpträning med 100% delaktighet i Sverige för personer med olika funktionsvariationer.

Grunden är rörelseglädje.

Löparna får springa på deras egna villkor tillsammans med sina sociala stöd som kan vara assistenter, kompisar, syskon eller föräldrar.

Det spelar ingen roll om du kan springa, gå eller rulla 10 meter, 100 meter eller 3 kilometer.

Viktigast är att du har kul!